ประกาศ อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภูเขต 1
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ


- ประกาศ
- ใบสมัคร
- แก้ไขประกาศ