การจัดทำข้อมุลสารสนเทศทางการศึกษา สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
รายการ Link ของระบบ/ชื่อระบบ หมายเหตุ
DMC ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ปีการศึกษา 2561 เปิดระบบ 15 พ.ค. 61 , ปฏิทินที่ สพฐ.กำหนด
DMC แก้ไขเลขบัตรประชาชนนักเรียน (โรงเรียนแก้ไขเองไม่ได้ สพท. แก้ไขเองไม่ได้) อ่านรายละเอียดแล้วส่งข้อมูลไปตามเมล์ที่ปรากฎ
DMC ออกรหัส G สำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร สำหรับนักเรียนที่ไม่มีข้อมูลทางทะเบียนราษฎร
DMC แก้ไขเลขประจำตัวนักเรียน ที่เมนู "ปรับปรุงข้อมูล" เลือก เมนู 3.1.7
DMC โหลดโปรแกรมสำหรับเครื่องอ่าน Smar Card Reader ต้องโหลดโปรแกรมสำหรับอ่านบัตรประชาชน
DMC คลิปการใช้เครื่องอ่านบัตรประชาชนของนักเรียนในระบบ DMC  
DMC ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ปีการศึกษา 2560 คลิกดูปฏิทิน 2560
DMC ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2559
EMIS ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2561
B-OBEC ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง ปีการศึกษา 2561
e-Mes ระบบติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย โครงการและกิจกรรม สพฐ.  
  ระบบรายงานการรับนักเรียน ระบบรายงานการรับนักเรียน
e-MES ระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามนโยบาย โครงการและกิจกรรม สพฐ. เฉพาะภาคอีสาน
SchoolMIS โปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา ดึงข้อมูลเฉพาะที่เกี่่ยวข้องมาจาก DMC
SchoolMIS โปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน  
CCT ระบบคัดกรองยากจนนักเรียน (คลิกดูปฏิทิน 2560) ดึงข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องมาจาก DMC
SET โปรแกรมSET - ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม นักเรียนพิการเรียนรวม
CATAS ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ใช้รหัส 10 หลักของโรงเรียน
NEA ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ คู่มือ
กลุ่มสารสนเทศ สพฐ. กลุ่มสารสนเทศ สพฐ.  
กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง  
สพป.นภ. เขต 1 กลับหน้าหนัก สพป.หนองบัวลำภู เขต 1  
ไฟล์ประกอบ 2560 ไฟล์ประกอบการประชุม 29 พค 2560  
training OBEC ลงทะเบียนอบรม เริ่ม 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น.
training OBEC คู่มือลงทะเบีย  
training OBEC ลิงค์แนะนำโครงการ