สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภุ เขต 1
ขอเชิญร่วมร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้
โครงการ 1บาทปาดน้ำตา
เพิ่มข้อมูล
ค้นหา : โรงเรียน/รายนาม จำนวนเงิน
#
โรงเรียน/รายนาม
จำนวนเงิน
หมายเหตุ
1
โรงเรียนบ้านภูพานทอง
500.00 ส่งเงินแล้ว
2
บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์
1,000.00 ส่งเงินแล้ว
3
บ้านวังหมื่น
300.00 ส่งเงินแล้ว
4
บ้านสุขเกษม
1,061.00 ส่งเงินแล้ว
5
บ้านเสาเล้า
250.00 ส่งเงินแล้ว
6
บ้านห้วยทราย
519.00 ส่งเงินแล้ว
7
พิศาลวิทยา
500.00 ส่งเงินแล้ว
8
หนองบัววิทยายน
10,900.00 ส่งเงินแล้ว
9
บ้านกุดเต่า
1,000.00 ส่งเงินแล้ว
10
บ้านทรายงาม
500.00 ส่งเงินแล้ว

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 
 

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ 2007 ครั้ง