ชื่อ - นามสกุล :ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์
ตำแหน่ง :ผอ.สพป.นภ 1
หน้าที่หลัก :บริหารการศึกษา
ที่อยู่ :สพป.นภ 1 โทร. 042360660
Telephone :042360660
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผอ.สพป/รอง ผอ.สพป
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารเขตพื้นที่การศึกษา