งานศิลป หัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 จังหวัดชัยภูมิ

         สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ได้เข้าร่วมงานศิลป หัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ประจำปีการศึกษา 2555 ณ จังหวัดชัยภูมิ