แลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มงานที่กำกับดูแลรับผิดชอบคือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยกระบวนการ PLC

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มงานที่กำกับดูแลรับผิดชอบคือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยกระบวนการ PLC(Professional Learning Community)“ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”

เช้าวันนี้ 10 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมพระวอพระตา นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มงานที่กำกับดูแลรับผิดชอบคือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยกระบวนการ PLC(Professional Learning Community)“ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”ประเด็นการประชุมคือ การชี้แจงและทำความเข้าใจงานตามหน้าที่ (Funtion) งานนโยบาย (Agenda) และงานตามบริบทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Agenda) ดังนี้ 1. การดำเนินงานที่เหมาะสมกับกลุ่มงาน เช่น เมื่อได้รับหนังสือแล้ว ให้มีการอ่านเนื้อหาของหนังสือก่อน และวิเคราะห์ว่าเป็นงานในเรื่องใด แล้วจึงส่งต่อให้กลุ่มที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ 2. การทำงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร โดยภาพรวมและแยกเป็นรายบุคคล เช่น งานที่ได้รับมอบหมาย/การแบ่งงานการเปลี่ยนงานที่รับผิดชอบเพื่อเรียนรู้งานอื่นๆ ชี้แจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงาน แนวทางและกรอบการทำงาน 3. การตามงานกับครู/โรงเรียน เช่น การติดต่อประสานงาน ลำดับขั้นการตามงาน และเทคนิคการตามงาน เพื่อให้ได้รับความร่วมมือและทันในช่วงเวลาที่ต้องรายงานผล 4. ระบบ Internet เนื่องจากเปลี่ยนผู้ให้บริการใหม่จึงเกิดปัญหา เช่น ความเร็ว/ความเสถียร การใช้งานกับ Printer ส่วนกลาง โดยจะมีการดำเนินการเดินระบบ Internet ใหม่ และ5. งบประมาณ เช่น โครงการที่จะดำเนินการในอนาคต/การบูรณาการร่วมกับโครงการอื่น โดยมี ผอ.กลุ่ม และบุคลากรของทั้ง 2 กลุ่ม ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการปฏิบัติงานและการตัดสินใจภายใต้ระเบียบความถูกต้อง เน้นการมีส่วนร่วมและประสานงานกับกลุ่มงานอื่นๆ
 
รายละเอียดภาพประกอบตามนี้  https://www.facebook.com/profile.php?id=100006777520669&sk=media_set&set=a.2712483752320849&type=3&__cft__[0]=AZVP1X8_5WWbSn13G8yvDJjFbnLHxPDrBOsa_oX6p-bUgYz3PexE2I23AfOW-kaiyFtWhMoyeATiplasF5tkUl9-i7KbBAvIf8FVILtorEIJPQwjV6suMg7q3RjpzLiL-x4

 

 
   ส่งข่าวโดย : กลุ่มอำนวยการ   เมื่อวันที่ : 10 กรกฎาคม 2563 เปิดอ่าน: 18 ครั้ง ปิดหน้าต่าง
ไอพี:: 1.2.161.75   
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มงานที่กำกับดูแลรับผิดชอบคือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยกระบวนการ PLC [10 กรกฎาคม 2563] [อ่าน 18 ครั้ง]
นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เปิดโครงการพัฒนาระบบบริหารข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (Data Management Center : DMC) พร้อมบรรยายพิเศษ [10 กรกฎาคม 2563] [อ่าน 23 ครั้ง]
นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เปิดการการอบรมปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “ป้องกันการทุจริต” (กิจกรรมเขตสุจริต)พร้อมบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมภูเก้าภูพานคำ [10 กรกฎาคม 2563] [อ่าน 10 ครั้ง]
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19X [10 กรกฎาคม 2563] [อ่าน 7 ครั้ง]
บรรยากาศการเปิดภาคเรียนวันแรกของปีการศึกษา 2563 ของ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 [10 กรกฎาคม 2563] [อ่าน 5 ครั้ง]

ปิดหน้าต่าง


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
@Power by sumphan214@hotmail.com,sumphan@nongkhai2.moe.go.th