นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เปิดโครงการพัฒนาระบบบริหารข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (Data Management Center : DMC) พร้อมบรรยายพิเศษ

นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เปิดโครงการพัฒนาระบบบริหารข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (Data Management Center : DMC) พร้อมบรรยายพิเศษ

เปิดโครงการพัฒนาระบบบริหารข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา

เช้าวานนี้ 9 กรกฎาคม 2563 นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เปิดโครงการพัฒนาระบบบริหารข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (Data Management Center : DMC) พร้อมบรรยายพิเศษ โดยมีนายบุญธรรม บรรเทาพิษ รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินงานโครงการเพื่อพัฒนาและสร้างความเข้าใจในการจัดเก็บข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของโรงเรียนในสังกัด และสามารถดำเนินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศนักเรียนรายบุคคล(DMC)ปีการศึกษา 2563 ได้ทันตามกำหนดเวลาปฏิทินที่ สพฐ.กำหนด ,เพื่อพัฒนาและจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา(EMIS) ,ระบบข้อมุลอาคารและสิ่งก่อสร้าง(B-OBEC)และระบบข้อมูลครุภัณฑ์(M-OBEC)ใหู้ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและมีประสิทธิภาพ สำหรับการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีครูผู้รับผิดชอบจากทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน 174 คน เข้าร่วมโครงการฯ แบ่งการประชุมเป็น 4 รุ่น(เช้า-บ่าย) ระหว่างวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมนเรศวร สพป.หนองบัวลำภู เขต 1

 

รายละเอียดภาพประกอบตามนี้https://www.facebook.com/profile.php?id=100006777520669&sk=media_set&set=a.2712332779002613&type=3&__cft__[0]=AZV1oKEovkexAwdZzbKi6yFB9_qwFnrhsGHJNZ_s2NXti5w4rftMW9EML8b2rRma0CpEGXtjrlxXxHkCg7DeOG2oi5lbEud-QnH5nVw9PC_alEtMTujSrh1-lXRy10fZ8hM

 
   ส่งข่าวโดย : กลุ่มอำนวยการ   เมื่อวันที่ : 10 กรกฎาคม 2563 เปิดอ่าน: 23 ครั้ง ปิดหน้าต่าง
ไอพี:: 1.2.161.76   
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มงานที่กำกับดูแลรับผิดชอบคือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยกระบวนการ PLC [10 กรกฎาคม 2563] [อ่าน 19 ครั้ง]
นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เปิดโครงการพัฒนาระบบบริหารข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (Data Management Center : DMC) พร้อมบรรยายพิเศษ [10 กรกฎาคม 2563] [อ่าน 23 ครั้ง]
นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เปิดการการอบรมปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “ป้องกันการทุจริต” (กิจกรรมเขตสุจริต)พร้อมบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมภูเก้าภูพานคำ [10 กรกฎาคม 2563] [อ่าน 11 ครั้ง]
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19X [10 กรกฎาคม 2563] [อ่าน 8 ครั้ง]
บรรยากาศการเปิดภาคเรียนวันแรกของปีการศึกษา 2563 ของ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 [10 กรกฎาคม 2563] [อ่าน 6 ครั้ง]

ปิดหน้าต่าง


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
@Power by sumphan214@hotmail.com,sumphan@nongkhai2.moe.go.th