นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เปิดการการอบรมปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “ป้องกันการทุจริต” (กิจกรรมเขตสุจริต)พร้อมบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมภูเก้าภูพานคำ

นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เปิดการการอบรมปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “ป้องกันการทุจริต” (กิจกรรมเขตสุจริต)พร้อมบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมภูเก้าภูพานคำ

หนองบัวลำภู เขต 1 ขับเคลื่อน ITA...
วันที่  2 กรกฎาคม 2563 นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เปิดการการอบรมปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “ป้องกันการทุจริต” (กิจกรรมเขตสุจริต)พร้อมบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมภูเก้าภูพานคำ โดยมี นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 กล่าวรายงานโดยมีคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณธรรมฯที่ได้รับการแต่งตั้ง จำนวน 40 คน ร่วมการอบรมครั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการดำเนินงาน ฯ ได้เกิดความเข้าใจ ขั้นตอนการประเมิน กรอบระยะเวลาดำเนินการ และการใช้งานระบบ ITA Online เพื่อให้การประเมินบรรลุผลและเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยก่อนเริ่มการอบรม ประธานและผู้เข้าร่วมการอบรมได้ยืนตรงร้องเพลงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริตโดยพร้อมเพรียงกัน พร้อมร่วมกันแสดงเชิงสัญญลักษณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
 
รายละเอียดภาพประกอบดังนี้  https://www.facebook.com/profile.php?id=100006777520669&sk=media_set&set=a.2706752432893981&type=3

 
   ส่งข่าวโดย : กลุ่มอำนวยการ   เมื่อวันที่ : 10 กรกฎาคม 2563 เปิดอ่าน: 10 ครั้ง ปิดหน้าต่าง
ไอพี:: 1.2.161.76   
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มงานที่กำกับดูแลรับผิดชอบคือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยกระบวนการ PLC [10 กรกฎาคม 2563] [อ่าน 19 ครั้ง]
นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เปิดโครงการพัฒนาระบบบริหารข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (Data Management Center : DMC) พร้อมบรรยายพิเศษ [10 กรกฎาคม 2563] [อ่าน 23 ครั้ง]
นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เปิดการการอบรมปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “ป้องกันการทุจริต” (กิจกรรมเขตสุจริต)พร้อมบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมภูเก้าภูพานคำ [10 กรกฎาคม 2563] [อ่าน 10 ครั้ง]
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19X [10 กรกฎาคม 2563] [อ่าน 8 ครั้ง]
บรรยากาศการเปิดภาคเรียนวันแรกของปีการศึกษา 2563 ของ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 [10 กรกฎาคม 2563] [อ่าน 6 ครั้ง]

ปิดหน้าต่าง


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
@Power by sumphan214@hotmail.com,sumphan@nongkhai2.moe.go.th