บรรยากาศการเปิดภาคเรียนวันแรกของปีการศึกษา 2563 ของ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1

1 กรกฎาคม 2563 วันเปิดภาคเรียนวันแรก ปีการศึกษา 2563 นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 นำศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนทั้ง 3 อำเภอในสังกัด

เปิดเรียน 1 กรกฎาคม 2563
วันนี้ 1 กรกฎาคม 2563 วันเปิดภาคเรียนวันแรก ปีการศึกษา 2563 นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 พร้อมด้วยนายบุญธรรม บรรเทาพิษ นายชาญ คำป้อง และนายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 นำศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนทั้ง 3 อำเภอในสังกัด เพื่อติดตามการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยภาพรวมการเปิดภาคเรียนวันแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทุกโรงเรียนได้ดำเนินการคัดกรองเข้มงวดตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการกำหนดอย่างเคร่งครัด ประกอบด้วยการคัดกรองวัดไข้ สวมหน้ากากอนามัย ตั้งจุดล้างมือ จัดห้องเรียนเว้นระยะห่าง ทำความสะอาดพื้นที่ และลดความแออัดของนักเรียน
 
รายละเอียดภาพประกอบดังนี้   https://www.facebook.com/profile.php?id=100006777520669&sk=media_set&set=a.2705210519714839&type=3

 
   ส่งข่าวโดย : กลุ่มอำนวยการ   เมื่อวันที่ : 10 กรกฎาคม 2563 เปิดอ่าน: 5 ครั้ง ปิดหน้าต่าง
ไอพี:: 1.2.161.76   
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มงานที่กำกับดูแลรับผิดชอบคือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยกระบวนการ PLC [10 กรกฎาคม 2563] [อ่าน 19 ครั้ง]
นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เปิดโครงการพัฒนาระบบบริหารข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (Data Management Center : DMC) พร้อมบรรยายพิเศษ [10 กรกฎาคม 2563] [อ่าน 23 ครั้ง]
นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เปิดการการอบรมปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “ป้องกันการทุจริต” (กิจกรรมเขตสุจริต)พร้อมบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมภูเก้าภูพานคำ [10 กรกฎาคม 2563] [อ่าน 10 ครั้ง]
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19X [10 กรกฎาคม 2563] [อ่าน 7 ครั้ง]
บรรยากาศการเปิดภาคเรียนวันแรกของปีการศึกษา 2563 ของ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 [10 กรกฎาคม 2563] [อ่าน 5 ครั้ง]

ปิดหน้าต่าง


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
@Power by sumphan214@hotmail.com,sumphan@nongkhai2.moe.go.th