ข่าวกิจกรรมจากจาก สพป.นภ.1
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มงานที่กำกับดูแลรับผิดชอบคือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยกระบวนการ PLC โดย: กลุ่มอำนวยการ [10 กรกฎาคม 2563]
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มงานที่กำกับดูแลรับผิดชอบคือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยกระบวนการ PLC(Professional Learning Community)“ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”
นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เปิดโครงการพัฒนาระบบบริหารข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (Data Management Center : DMC) พร้อมบรรยายพิเศษ โดย: กลุ่มอำนวยการ [10 กรกฎาคม 2563] เปิดอ่าน 4 ครั้ง
นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เปิดโครงการพัฒนาระบบบริหารข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (Data Management Center : DMC) พร้อมบรรยายพิเศษ
นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เปิดการการอบรมปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “ป้องกันการทุจริต” (กิจกรรมเขตสุจริต)พร้อมบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมภูเก้าภูพานคำ โดย: กลุ่มอำนวยการ [10 กรกฎาคม 2563] เปิดอ่าน 1 ครั้ง
นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เปิดการการอบรมปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “ป้องกันการทุจริต” (กิจกรรมเขตสุจริต)พร้อมบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมภูเก้าภูพานคำ
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19X โดย: กลุ่มอำนวยการ [10 กรกฎาคม 2563] เปิดอ่าน 1 ครั้ง
นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 นำศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนทั้ง 3 อำเภอในสังกัด เพื่อติดตามการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
บรรยากาศการเปิดภาคเรียนวันแรกของปีการศึกษา 2563 ของ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 โดย: กลุ่มอำนวยการ [10 กรกฎาคม 2563] เปิดอ่าน 1 ครั้ง
1 กรกฎาคม 2563 วันเปิดภาคเรียนวันแรก ปีการศึกษา 2563 นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 นำศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนทั้ง 3 อำเภอในสังกัด
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 1667 รายการ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพป.นภ.1
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต โดย: สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 [08 กรกฎาคม 2563] เปิดอ่าน 221 ครั้ง
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 โดย: สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 [08 กรกฎาคม 2563] เปิดอ่าน 189 ครั้ง
รับสมัครคัดเลือกธุรการโรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยง โดย: กลุ่มอำนวยการ [03 กรกฎาคม 2563] เปิดอ่าน 53 ครั้ง
งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2563 โดย: กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [03 กรกฎาคม 2563] เปิดอ่าน 40 ครั้ง
ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตในการสรรหาข้าราชการ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563 โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล [25 มิถุนายน 2563] เปิดอ่าน 33 ครั้ง
ขยายเวลาการประกวดออกแบบมาสคอต “น้อง Coding” ภายใต้โครงการพัฒนาสื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการคิด Coding Ambassador : CA โดย: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ [20 มิถุนายน 2563] เปิดอ่าน 18 ครั้ง
งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2563 โดย: กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [05 มิถุนายน 2563] เปิดอ่าน 100 ครั้ง
ขอความอนุคราะห์ประชาสัมพันธ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) เรื่อง ทักษะกลไกลการเคลื่อนไหวทางกีฬา โดย: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [01 มิถุนายน 2563] เปิดอ่าน 14 ครั้ง
ขอประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ www.thailandlearning.org โดย: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ [01 มิถุนายน 2563] เปิดอ่าน 17 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยา ฯ โดย: สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 [22 พฤษภาคม 2563] เปิดอ่าน 324 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 1584 รายการ