กำหนดการประเมินภายนอกรอบสาม ปีงบประมาณ 2557

ด้วยในปีงบประมาณ 2557 สมศ.ได้กำหนดปฏิทินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามโรงเรียนในสังกัด/ในพื้นที่ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 จำนวน 114 โรงเรียน ดังรายละเอียดในภาคผนวกที่แนบ ในการนี้ ขอให้โรงเรียนได้เตรียมการรับการประเมินตามวัน เวลาดังกล่าว (มีบางโรงเร

ด้วยในปีงบประมาณ 2557   สมศ.ได้กำหนดปฏิทินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามโรงเรียนในสังกัด/ในพื้นที่ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1  จำนวน  114  โรงเรียน  ดังรายละเอียดในภาคผนวกที่แนบ  ในการนี้ ขอให้โรงเรียนได้เตรียมการรับการประเมินตามวัน เวลาดังกล่าว      (มีบางโรงเรียนได้รับการประเมินแล้ว  สามารถเป็นพี่เลี้ยงแก่โรงเรียนที่ยังไม่ได้รับการประเมิน) 

  ไฟล์ประกอบ
ปฏิทินประเมิน สมศ.รอบ 3
   ส่งข่าวโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ   เมื่อวันที่ : 07 มกราคม 2557 เปิดอ่าน: 1441 ครั้ง ปิดหน้าต่าง
ไอพี:: 202.29.214.78   
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
แจ้ง ทุกโรงเรียนในสังกัดฯ ขณะ OBEC e-office ใช้งานไม่ได้ ทางคณะทำงานฯ สพฐ. กำลังดำเนินการแก้ไข [23 กันยายน 2557] [อ่าน 19 ครั้ง]
ติดตามแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลัดสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) [23 กันยายน 2557] [อ่าน 48 ครั้ง]
การฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี ต้านภัยยาเสพติด [23 กันยายน 2557] [อ่าน 88 ครั้ง]
โครงการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี ต้านภัยยาเสพติด [23 กันยายน 2557] [อ่าน 123 ครั้ง]
ข้อมูลนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ [22 กันยายน 2557] [อ่าน 453 ครั้ง]

ปิดหน้าต่าง


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
โทร. 042-360659 @Power by sumphan214@hotmail.com