การจัดทำข้อมุลสารสนเทศทางการศึกษา สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
รายการ Link ของระบบ/ชื่อระบบ หมายเหตุ
DMC ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ปีการศึกษา 2560 คลิกดูปฏิทิน 2560 ตรวจสอบสถานะการยืนยัน
  ระบบรายงานการรับนักเรียน ระบบรายงานการรับนักเรียน
  โหลดโปรแกรมสำหรับเครื่องอ่าน Smar Card Reader ต้องโหลดโปรแกรมสำหรับอ่านบัตรประชาชน
  คลิปการใช้เครื่องอ่านบัตรประชาชนของนักเรียนในระบบ DMC  
กรอกข้อมูล internet การสำรวจข้อมูลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการใช้งานอุปกรณ์กำหนดเส้นทาง (Router) กรอกให้เสร็จภายใน 15 มีนาคม 2561
DMC ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2559
DMC แก้ไขเลขบัตรประชาชนนักเรียน/เลขประจำตัวนักเรียน อ่านรายละเอียดส่งข้อมูลไปตามรายละเอียดที่ปรากฎ
EMIS ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ดูสถานนะการยืนยันข้อมูล
B-OBEC ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง ดูสถานะการยืนยันข้อมูล
e-Mes ระบบติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย โครงการและกิจกรรม สพฐ.  
SchoolMIS โปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา ดึงข้อมูลเฉพาะที่เกี่่ยวข้องมาจาก DMC
SchoolMIS โปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน  
CCT ระบบคัดกรองยากจนนักเรียน (คลิกดูปฏิทิน 2560) ดึงข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องมาจาก DMC
SET โปรแกรมSET - ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม นักเรียนพิการเรียนรวม
e-MES ระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามนโยบาย โครงการและกิจกรรม สพฐ. เฉพาะภาคอีสาน
กลุ่มสารสนเทศ สพฐ. กลุ่มสารสนเทศ สพฐ.  
กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง  
สพป.นภ. เขต 1 กลับหน้าหนัก สพป.หนองบัวลำภู เขต 1  
ไฟล์ประกอบ 2560 ไฟล์ประกอบการประชุม 29 พค 2560  
training OBEC ลงทะเบียนอบรม เริ่ม 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น.
training OBEC คู่มือลงทะเบีย  
training OBEC ลิงค์แนะนำโครงการ