การจัดทำข้อมุลสารสนเทศทางการศึกษา สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
รายการ Link ของระบบ/ชื่อระบบ หมายเหตุ
DMC ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ปีการศึกษา 2560 คลิกดูปฏิทิน 2560 ตรวจสอบสถานะการยืนยัน
DMC ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2559
DMC แก้ไขเลขบัตรประชาชนนักเรียน/เลขประจำตัวนักเรียน อ่านรายละเอียดส่งข้อมูลไปตามรายละเอียดที่ปรากฎ
EMIS ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ดูสถานนะการยืนยันข้อมูล
B-OBEC ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง ดูสถานะการยืนยันข้อมูล
SchoolMIS โปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา ดึงข้อมูลเฉพาะที่เกี่่ยวข้องมาจาก DMC
SchoolMIS เว็บผลการเรียน  
CCT ระบบคัดกรองยากจนนักเรียน (คลิกดูปฏิทิน 2560) ดึงข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องมาจาก DMC
SET โปรแกรมSET - ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม นักเรียนพิการเรียนรวม
กลุ่มสารสนเทศ สพฐ. กลุ่มสารสนเทศ สพฐ.  
สพป.นภ. เขต 1 กลับหน้าหนัก สพป.หนองบัวลำภู เขต 1  
ไฟล์ประกอบ 2560 ไฟล์ประกอบการประชุม 29 พค 2560  
training OBEC ลงทะเบียนอบรม เริ่ม 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น.
training OBEC คู่มือลงทะเบีย  
training OBEC ลิงค์แนะนำโครงการ