สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภุ เขต 1
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างเสนาสนะ ทอดถวาย ณ วัดพิชัยบวร บ้านนามะเฟือง ตำบลนามะเฟือง อำเภอเมือง หวัดหนองบัวลำภ
วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559 (ตรงกับวันขึ้น 13 ค่ำเดือน 12 ปีวอก)
เพิ่มข้อมูล
ค้นหา : ชื่อ หน่วยงาน
#
ชื่อ-นามสกุล/รายนาม
หน่วยงาน/ตำแหน่ง
จำนวนเงิน
1
นางละออตา พงษ์ฤทัศน์
ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 10000
2
นายจำนงชัย เพ็งคำแสง
ผอ.ร.ร.บ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา 10000
3
ผู้อำนวยการวิภาส เหล่าบ้านค้อ
ร.ร.บ้านหนองทุ่ม 1000
4
คณะผู้ขั้นบัญชี ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สพป.หนองบัวลำภู.เขต 2 1000
5
คุณรุ่งพิมล คงเจริญ
100
6
นางสุภาพร กองศรี
100
7
นายศักดิ์สยาม จันทร์ธานี และครอบครัว
200
8
นายเฉลิมพล
500
9
นายประวิทย์ เหลาเพ็ง
3000
10
นายศรีทน นนทะแสง
100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
 
 

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ 3233 ครั้ง

ยอดจำนวนเงินรวม 26000 บาท