แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับ ระบบ G-Chat : สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
วัน เดือน ปี รายการ ไฟล์ดาวน์โหลด/Link
24 กรกฎาคม 2559
คู่มือการใช้งาน G-Chat
Link
24 กรกฎาคม 2559 เข้าใช้ระบบผ่านอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ โดยเบราว์เซอร์ที่แนะนำคือ Chrome หรือ Safari Link
24 กรกฎาคม 2559 ท่านสามารถเข้าใช้ระบบผ่านแอปพลิเคชั่นได้ที่ (โหลดลง PC หรือ โน็ตบุค) Download
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ชั้น 1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
โทร. 042-360660 , 0868706758 , E-mail : cputhlar@nb1.go.th

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ 2000 ครั้ง