การส่งคำของบประมาณปี 2560 รายการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและระบบประปา

การส่งคำของบประมาณปี 2560 รายการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและระบบประปา

แจ้งให้โรงเรียนที่มีความจำเป็น และประสงค์จะขอรับงบประมาณรายการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและระบบประปา จัดทำคำของบประมาณตามแบบ ปร.4, ปร.5, ปร.6 (สิ่งที่ส่งมาด้วย) จำนวน 1 ชุด ส่งกลุ่มนโยบายและแผน ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2560 หากโรงเรียนใดไม่ส่งคำของบประมาณตามกำหนดเวลาจะถือว่าไม่ประสงค์ขอรับงบประมาณดังกล่าว รายละเอียดตามไฟล์แนบ

  ไฟล์ประกอบ
หนังสือแจ้ง+แนวทางการของบประมาณ
แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6
บัญชีวัสดุประมาณราคา ปี2558-2559
   ส่งข่าวโดย : งานงบประมาณ   เมื่อวันที่ : 17 มีนาคม 2560 เปิดอ่าน: 245 ครั้ง ปิดหน้าต่าง
ไอพี:: 202.29.214.73   
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
การส่งคำของบประมาณปี 2560 รายการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและระบบประปา [17 มีนาคม 2560] [อ่าน 245 ครั้ง]
ประชาพิจารณ์ร่างคุณลักษณะครุภัณฑ์ [25 มกราคม 2560] [อ่าน 132 ครั้ง]
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ 2561 [08 พฤศจิกายน 2559] [อ่าน 880 ครั้ง]
แบบ ลักษณะอาคารสิ่งก่อสร้าง อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ปี 2561 [08 พฤศจิกายน 2559] [อ่าน 657 ครั้ง]
แบบฟอร์มตั้งงบประมาณ 2561 [08 พฤศจิกายน 2559] [อ่าน 824 ครั้ง]

ปิดหน้าต่าง


งานงบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
โทร. 042-360661 @Power by sumphan214@hotmail.com,sumphan@nongkhai2.moe.go.th