เตรียมการขอตั้งงบประมาณ ปี 2561 และจัดทำแผนการจัดตั้งงบประมาณ 4 ปี (2561-2564) งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

แจ้งโรงเรียนจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ปี 2561 และจัดทำแผนการจัดตั้งงบประมาณ 4 ปี (2561-2564) งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ให้โรงเรียนจัดทำคำขอจัดตั้งงบประมาณ ปี 2561 และจัดทำแผนการจัดตั้งงบประมาณ 4 ปี (2561 - 2564) หนังสือและแบบฟอร์มดาวโหลดที่นี่

  ไฟล์ประกอบ
หนังสือนำส่ง
คู่มือ
แบบฟอร์มคำขอจัดตั้งครุภัณฑ์
แบบฟอร์มคำขอจัดตั้งค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
แบบฟอร์มประมาณการราคา ปร.4 5 6
   ส่งข่าวโดย : งานงบประมาณ   เมื่อวันที่ : 02 พฤศจิกายน 2559 เปิดอ่าน: 798 ครั้ง ปิดหน้าต่าง
ไอพี:: 110.77.247.22   
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
การส่งคำของบประมาณปี 2560 รายการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและระบบประปา [17 มีนาคม 2560] [อ่าน 246 ครั้ง]
ประชาพิจารณ์ร่างคุณลักษณะครุภัณฑ์ [25 มกราคม 2560] [อ่าน 132 ครั้ง]
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ 2561 [08 พฤศจิกายน 2559] [อ่าน 880 ครั้ง]
แบบ ลักษณะอาคารสิ่งก่อสร้าง อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ปี 2561 [08 พฤศจิกายน 2559] [อ่าน 657 ครั้ง]
แบบฟอร์มตั้งงบประมาณ 2561 [08 พฤศจิกายน 2559] [อ่าน 824 ครั้ง]

ปิดหน้าต่าง


งานงบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
โทร. 042-360661 @Power by sumphan214@hotmail.com,sumphan@nongkhai2.moe.go.th