การจัดทำข้อมุลสารสนเทศทางการศึกษา

การจัดทำข้อมุลสารสนเทศทางการศึกษา สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
รายการ Link ของระบบ/ชื่อระบบ หมายเหตุ
DMC ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ปีการศึกษา 2563

เปิดระบบ 15 มิ.ย. 2562 , ปฏิทินที่ สพฐ.กำหนด

โปรแกรมเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนsmartcard

DMC ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ปีการศึกษา 2562

เปิดระบบ 5 มิ.ย. 2562 , ปฏิทินที่ สพฐ.กำหนด

คู่มือประชุมปฏิบัติการในการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ 4-5 มิ.ย

โปรแกรมเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนsmartcard

DMC แก้ไขเลขบัตรประชาชนนักเรียน (โรงเรียนแก้ไขเองไม่ได้ สพท. แก้ไขเองไม่ได้) อ่านรายละเอียดแล้วส่งข้อมูลไปตามเมล์ที่ปรากฎ
DMC ออกรหัส G สำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร สำหรับนักเรียนที่ไม่มีข้อมูลทางทะเบียนราษฎร
DMC แก้ไขเลขประจำตัวนักเรียน ที่เมนู "ปรับปรุงข้อมูล" เลือก เมนู 3.1.7
DMC โหลดโปรแกรมสำหรับเครื่องอ่าน Smar Card Reader ต้องโหลดโปรแกรมสำหรับอ่านบัตรประชาชน
DMC คลิปการใช้เครื่องอ่านบัตรประชาชนของนักเรียนในระบบ DMC  
DMC ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ปีการศึกษา 2561 เปิดระบบ 15 พ.ค. 61 , ปฏิทินที่ สพฐ.กำหนด
DMC ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ปีการศึกษา 2560 คลิกดูปฏิทิน 2560
DMC ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2559
EMIS ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2561
B-OBEC ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง ปีการศึกษา 2561
e-Mes ระบบติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย โครงการและกิจกรรม สพฐ.  
  ระบบรายงานการรับนักเรียน ระบบรายงานการรับนักเรียน
e-MES ระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามนโยบาย โครงการและกิจกรรม สพฐ. เฉพาะภาคอีสาน
SchoolMIS โปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา ดึงข้อมูลเฉพาะที่เกี่่ยวข้องมาจาก DMC
SchoolMIS โปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน  
CCT ระบบคัดกรองยากจนนักเรียน (คลิกดูปฏิทิน 2560) ดึงข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องมาจาก DMC
SET โปรแกรมSET - ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม นักเรียนพิการเรียนรวม
CATAS ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ใช้รหัส 10 หลักของโรงเรียน
NEA ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ คู่มือ
กลุ่มสารสนเทศ สพฐ. กลุ่มสารสนเทศ สพฐ.  
กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง  
สพป.นภ. เขต 1 กลับหน้าหนัก สพป.หนองบัวลำภู เขต 1  
ไฟล์ประกอบ 2560 ไฟล์ประกอบการประชุม 29 พค 2560  
training OBEC ลงทะเบียนอบรม เริ่ม 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น.
training OBEC คู่มือลงทะเบีย  
training OBEC ลิงค์แนะนำโครงการ