[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
nb1
เมนูหลัก
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
New Document My Template
รวม link 1
http://www.nb1.go.th/meeting/index.php
http://202.143.164.82/article/

วีซีดีนำเสนอนโยบายฯ

วีซีดีนำเสนอนโยบาย สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2555
พยากรณ์อากาศ
 
คู่มือแนวปฏิบัติการยกระดับคุณภาพ นร.

แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
Click ดูประวัติ
นายสุภัชรกานต์ แก้วสิงห์
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
บริหารงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
Click ดูประวัติ
นายมานะ มุกดาม่วง
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
กิจการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางอณัญญา กุลทอง
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
กิจการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางไพลิน สานุสันต์
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
กิจการนักเรียน
Click ดูประวัติ
นางอัจฉรียา พรมลา
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
กิจการนักเรียน
Click ดูประวัติ
นางกาญจนา พวงพันธ์
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
กิจการนักเรียน
Click ดูประวัติ
นางวิลาสินี สมใจ
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
การศึกษาภาคบังคับ
Click ดูประวัติ
นางสาวพรทิพย์ สุราช
จนท.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
งานทั่วไป จนท.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ผอ.สพป/รอง ผอ.สพป
6 : กลุ่มนโยบายและแผน
7 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
8 : กลุ่มบริหารการเงินและสิน...
9 : หน่วยตรวจสอบภายใน
10 : กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
11 : กลุ่มอำนวยการ
12 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและ...
13 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
14 : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ...