ส่วนที่ รายการ/หัวข้อ
  ปก คำนำ สารบัญ
ส่วนที่ 1 สภาพปัจจุบัน
ส่วนที่ 2 สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการ
ส่วนที่ 3 สรุปงบประมาณ
  รายละเอียดโครงการ
ส่วนที่ 4 การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
ภาคผนวก MOU ปี 2557
  คำสั่งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติฯ ปี 2557
หรือ ดาวน์โหลดทั้งหมด (2.53 MB)
กลุ่มนโยบายและแผน ชั้น 2 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 โทร. 042-360659,042-360661

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ 2077 ครั้ง