แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
วัน เดือน ปี รายการ ไฟล์ดาวน์โหลด/Link
12 มิถุนายน 2559 ตารางสรุปการจัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 2559 (อัพเดทตามเวลาที่ระบุ) ตรวจสอบสถานะ
2 มิถุนายน 2559 ไฟล์ PowerPoint ประกอบการประชุมเชิงปฏฺิบัติการฯ 2559 ดาวน์โหลด
30 พฤษภาคม 2559 แบบฟอร์มแก้ไข เลขบัตรประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวนักเรียนกรอกเสร็จแล้วดำเนินการส่งเข้าเมล์ bopp.dmc@gmail.com หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0868706758 หรือส่งมาที่เมล์ cputhlar@hotmail.com เพื่อทำการตรวจสอบเพื่อประสาน สพฐ. ต่อไป ดาวน์โหลด
30 พฤษภาคม 2559 คำร้องขอย้ายนักเรียน พฐ.19 (ชนิดไฟล์ pdf) ดาวน์โหลด
30 พฤษภาคม 2559 คำร้องขอย้ายนักเรียน พฐ.19 (ชนิดไไฟล์ Word) ดาวน์โหลด
30 พฤษภาคม 2559 เอกสารคู่มือการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2559  ดาวน์โหลด
25 พฤษภาคม 2559 ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) เข้าสู่ระบบ
25 พฤษภาคม 2559 ระบบสารสนเทศเพื่อบริการการศึกษา EMIS เข้าสู่ระบบ
25 พฤษภาคม 2559 ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) เข้าสู่้ระบบ
23 พฤษภาคม 2559 ปฏิทินรวม ปฏิทินรวม
23 พฤษภาคม 2559 ปฏิทินแยก dmc, GPA .doc ปฏิทินแยก dmc, GPA .doc
23 พฤษภาคม 2559 สพฐ. แจ้งกำหนดปฏิทินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศประจำปีการศึกษา 2559
เพื่อกำหนดระยะเวลาและวางแผนการดำเนินการจัดเก็บข้อมูล
หนังสือแจ้งเขต
4 มิถุนายน 2558 โปรแกรม Thai Romanization เป็นโปรแกรมที่ใช้แปลงคำอ่านภาษาไทย เป็นภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลด
    .NET Framework 4.5.2
    .NET Framework 3.5
4 มิถุนายน 2558 โปรแกรมย่อ ขยายภาพ สำหรับการทำข้อมูลสารสนเทศ (ขนาด 18 MB) ดาวน์โหลด
17 มีนาคม 2558 ขั้นตอนและแบบการยืนยันตัวตนนักเรียนซ้ำซ้อน ดาวน์โหลด
17 มีนาคม 2558 แบบฟอร์มยืนยันตัวตนนักเรียนไม่มีบัตรประชาชนไทย (G) ส่งเขตพื้นที่การศึกษาฯและอัพโหลดในระบบ Data Management Center เมนูเพิ่มนักเรียนติด G (ไม่มีบัตรประชาชนของประเทศไทย) ดาวน์โหลด

เพื่อความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการดำเนินการข้อมูลนักเรียน ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานข้อมูลนักเรียนของแต่ละโรงเรียน เข้าร่วมกลุ่มไลน์ DMC_NB1 โดยการแอดไอดี ไลน์ ชื่อ cputhlar จากนั้นจะถูกเชิญเข้ากลุ่ม ส่วนท่านไหนที่เข้ากลุ่มแล้วสามารถเชิญ ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลโรงเรียนอื่นๆ ได้เลยนะครับ

เว็บไซต์สำหรับกรอกข้อมูลนักเรียน http://portal.bopp-obec.info/obec59
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ชั้น 1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
โทร. 042-360661 หรือ เจ้าหน้าที่ 0998654295,0868706758

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ 30345 ครั้ง