แจ้งข่าวสาร/ความเคลื่อนไหวต่างๆ
วัน เดือน ปี รายการ ไฟล์ดาวน์โหลด/Link
13 มีนาคม 2560 - web site สำหรับ ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน คลิกที่นี่
  - วีดิทัศน์สอนการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ตในการสำรวจ คลิกทีนี่
  -วีดิทัศน์การบันทึกผลการสำรวจผ่านเว็ปแอปพลิเคชั่น คลิกที่นี่
  - คู่มือการดำเนินงานการคัดกรองนักเรียนยาก คลิกที่นี่
  - คู่มือคัดกรองนักเรียนยากจน(แก้ไข) คลิกที่นี่
  - ไฟล์ PowerPoin นำเสนอ 15 มีนาคม 2560 คลิกที่นี่
13 มีนาคม 2560 ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) เข้าสู่ระบบ
13 มีนาคม 2560 ระบบสารสนเทศเพื่อบริการการศึกษา EMIS เข้าสู่ระบบ
13 มีนาคม 2560 ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) เข้าสู่้ระบบ
12 มิถุนายน 2559 ตารางสรุปการจัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 2559 (อัพเดทตามเวลาที่ระบุ) ตรวจสอบสถานะ
2 มิถุนายน 2559 ไฟล์ PowerPoint ประกอบการประชุมเชิงปฏฺิบัติการฯ 2559 ดาวน์โหลด
30 พฤษภาคม 2559 แบบฟอร์มแก้ไข เลขบัตรประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวนักเรียนกรอกเสร็จแล้วดำเนินการส่งเข้าเมล์ bopp.dmc@gmail.com หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0868706758 หรือส่งมาที่เมล์ cputhlar@hotmail.com เพื่อทำการตรวจสอบเพื่อประสาน สพฐ. ต่อไป ดาวน์โหลด
30 พฤษภาคม 2559 คำร้องขอย้ายนักเรียน พฐ.19 (ชนิดไฟล์ pdf) ดาวน์โหลด
30 พฤษภาคม 2559 คำร้องขอย้ายนักเรียน พฐ.19 (ชนิดไไฟล์ Word) ดาวน์โหลด
30 พฤษภาคม 2559 เอกสารคู่มือการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2559  ดาวน์โหลด
23 พฤษภาคม 2559 ปฏิทินรวม ปฏิทินรวม
23 พฤษภาคม 2559 ปฏิทินแยก dmc, GPA .doc ปฏิทินแยก dmc, GPA .doc
23 พฤษภาคม 2559 สพฐ. แจ้งกำหนดปฏิทินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศประจำปีการศึกษา 2559
เพื่อกำหนดระยะเวลาและวางแผนการดำเนินการจัดเก็บข้อมูล
หนังสือแจ้งเขต
4 มิถุนายน 2558 โปรแกรม Thai Romanization เป็นโปรแกรมที่ใช้แปลงคำอ่านภาษาไทย เป็นภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลด
    .NET Framework 4.5.2
    .NET Framework 3.5
4 มิถุนายน 2558 โปรแกรมย่อ ขยายภาพ สำหรับการทำข้อมูลสารสนเทศ (ขนาด 18 MB) ดาวน์โหลด
17 มีนาคม 2558 ขั้นตอนและแบบการยืนยันตัวตนนักเรียนซ้ำซ้อน ดาวน์โหลด
17 มีนาคม 2558 แบบฟอร์มยืนยันตัวตนนักเรียนไม่มีบัตรประชาชนไทย (G) ส่งเขตพื้นที่การศึกษาฯและอัพโหลดในระบบ Data Management Center เมนูเพิ่มนักเรียนติด G (ไม่มีบัตรประชาชนของประเทศไทย) ดาวน์โหลด

เพื่อความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการดำเนินการข้อมูลนักเรียน ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานข้อมูลนักเรียนของแต่ละโรงเรียน เข้าร่วมกลุ่มไลน์ DMC_NB1 โดยการแอดไอดี ไลน์ ชื่อ cputhlar จากนั้นจะถูกเชิญเข้ากลุ่ม ส่วนท่านไหนที่เข้ากลุ่มแล้วสามารถเชิญ ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลโรงเรียนอื่นๆ ได้เลยนะครับ

เว็บไซต์สำหรับกรอกข้อมูลนักเรียน http://portal.bopp-obec.info/obec59
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ชั้น 1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
โทร. 042-360661 หรือ เจ้าหน้าที่ 0619562859,0949256639,0821113191

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ 32322 ครั้ง